Tag Archives: แก้รังแค

7 วิธีแก้รังแคในหน้าหนาว

7 วิธีแก้รังแคในหน้าหนาว

โดยทั่วไปแล้ว หนังศีรษะของคนเราจะประกอบไปด้วยเซลล์ผิวหนังเล็กๆ ซึ่งสำหรับคนปกติทั่วไปแล้ว เซลล์เหล่านี้ก็จะต้องตายลงในอัตราหนึ่ง เมื่อเราสระผม เจ้าเซลล์เหล่านี้ก็จะหลุดร่วงออกมาตามปกติ ซึ่งมีจำนวนไม่มากและมีอัตราการผลัดเซลล์ที่ราวๆ เดือนละหนึ่งครั้ง แต่ในบางคน จำนวนการตายของเซลล์นี้จะสูงกว่าราวสองเท่า และมีช่วงชีวิตของเซลล์เพียง 2-7 วันเท่านั้น ซึ่งอาจมีอาการผื่นแดง หรือการอักเสบของหนังศีรษะร่วมด้วยก็ได้ เซลล์ที่ผลัดผิวตายออกมาในจำนวนมากๆ นี้ ก็จะตกๆ หล่นๆ ตามหนังศีรษะบ้าง ผิวบ้าง และสุดท้ายก็ตามเสื้อผ้าของเรา สิ่งนั้นเรียกกันว่า รังแค